fbpx

Хламидија – „тивка“ но една од најчесто детектираните STD бактерии

Што е хламидија?

Хламидиите се интрацелуларни бактерии кои се предизвикувачи на генитални (Chlamydia trachomatis), респираторни инфекции и инфекции на очите (трахом).

Колку се чести гениталните инфекции предизвикани од Chlamydia trachomatis?

Тие се едни од најчесто детектираните сексуално преносливи инфекции. Најчесто се детектира кај младите луѓе. Две третини од новите инфекции предизвикани од хламидија се јавуваат кај лица на возраст од 15-24 години. Се проценува дека 1 од 20 сексуално активни млади жени на возраст од 14-24 години има хламидија. (1-2)

Како луѓето се инфицираат со хламидија?

Хламидија се пренесува преку незаштитен вагинален, анален или орален сексуален однос, со лице инфицирано со хламидија. Хламидијата, исто така, може да се пренесе од мајката на нејзиното бебе за време на породувањето.

Кој е изложен на ризик од хламидија?

Секоја сексуално активна личност може да биде заразена со хламидија. Таа е многу честа сексуално пренослива болест, особено кај младите луѓе.

Кои се симптомите на хламидија?

Хламидијата е позната како „тивка“ инфекција бидејќи повеќето инфицирани се асимптоматски и немаат абнормални наоди на преглед. Меѓутоа, со оглед на релативно бавниот циклус на репликација на бактеријата, симптомите може да се појават дури неколку недели по незаштитениот контакт со заразеното лице.

Кај жените, хламидијата најчесто предизвикува цервицит и ендометрит колонизирајќи го грлото на матката (слузаво-гноен ендоцервикален исцедок, лесно индуцирано ендоцервикално крварење) и уретрит. Кај мажите, инфекцијата со хламидија може да доведе до уретрит, со мукоиден или воден исцедок од уретрата. Некои мажи развиваат епидидимит со болка во тестисите, осетливост и оток.

Какви компликации може да произлезат од инфекција предизвикана од хламидија?

Инфекцијата од хламидија често поминува незабележана, бидејќи кај голем процент на лица останува асимптоматска инфекција. Сепак, доколку не се лекуваат, хламидијалните инфекции може да доведат до сериозни здравствени проблеми со краткорочни и долгорочни последици.

Кај жените, нетретираната инфекција предизвикана од хламидија може да се прошири во матката или јајцеводите и да предизвика пелвична инфламаторна болест (ПИД), која може да доведе до непроодност на јацеводите, инфертилитет или ризична бременост.

Кај трудниците, нетретираната хламидија е поврзана со предвремено породување, како и со воспаление на очите (конјунктивитис) и пневмонија кај новороденчето.

Кој треба да се тестира за хламидија?

Секоја сексуално активна личност може да биде инфицирана со хламидија. Секој со генитални симптоми како што се:

– исцедок,

-печење за време на мокрењето,

-невообичаени рани или осип

треба веднаш да се јави кај својот лекар!

Кои лабораториски анализи вршат детекција на хламидија?

Во Авицена Лабораторија се достапни повеќе видови тестови за Chlamydia Trachomatis:

1.Tест за детекција на C.trachomatis со директна имунофлуоресценција

Високоспецифичен и сензитивен тест во рутинска детекција на хламидии, кој се работи од генито-уринарни примероци и брис од конјунктива.

2. Серолoшки тестови за антитела кон C.trachmatis

Серолошките тестови за антитела кон хламидија, укажуваат на имунолошки одговор на организмот, при акутна или мината инфекција.

3. PCR молекуларен метод на детекција на  C.trachmatis

Молекуларните тестови се високоспецифични и високосензитивни тестови за детекција на генетскиот материјал (ДНК) на самиот микроорганизам, при што резултатот се добива за само 2 часа.

Во Авицена Лабораторија е достапен нов молекуларен тест, CE-IVD сертифициран и супериорен по својата сензитивност и специфичност.

Консултирајте се со Вашиот лекар / гинеколог во врска со Вашата здравствена состојба.

Референци:

1.O’Farrell N, Morison L, Moodley P, et al. Genital ulcers and concomitant complaints in men attending a sexually transmitted infections clinic: implications for sexually transmitted infections management. Sexually transmitted diseases 2008;35:545-9.

2. White JA. Manifestations and management of lymphogranuloma venereum. Current opinion in infectious diseases 2009;22:57-66.

Информациите и статистиките во текстот се преземени од CDC –Center for Disease Control: https://www.cdc.gov/std/chlamydia/stdfact-chlamydia-detailed.htm#_ENREF_1