fbpx

Често поставувани прашања за PreSENTIA

Како дел од нашето ново портфолио ги воведовме генетските панели PreSENTIA, за детекција на мутации кои предизвикуваат наследни видови рак на дојка, јајници и рак на матка. Тестотвите претставуваат револуционерно решение за предвидување ризик од рак, како и помагаат на оние пациенти кои веќе се дијагностицирани со болеста, да ја дознаат причината за појава на ваквата состојба.

Зошто PreSENTIA?

За разлика од останатите тестови на нашиот пазар со панелите PreSENTIA се користи генетско секвенционирање кое претставува супериорна метода за утврдување на мутации на гени

Се врши процена на клинички важните генетски мутации

Кратко време на обработка на биолошкиот материјал

Безбеден и лесен тест

Благодарејќи на тоа што се фокусира само на тестираните генетски промени, PreSENTIA е точен и прецизен.

PreSENTIA панел 2: Рак на дојка – BRCA1 и BRCA2 мутации

Новото портфолио генетски тестови, кои ќе им помогнат на пациентите да добијат најдобра можна дијагностичка услуга, за која не е потребно да ги посетуваат лабораториите во странство, туку отсега тестовите од светски размери кои се применуваат во најсовремените медицински центри во светот, се достапни и во нашата држава.

Погледнете ги најчесто поставуваните прашања за панелите

ШТО Е ТОА МУТАЦИЈА?

Мутација е промена што се случува во самата ДНК што може да влијае на здравјето на поединецот.

ШТО Е ГЕНЕТСКО ТЕСТИРАЊЕ?

Генетското тестирање е тестирање со кое се идентификуваат промените во ДНК.

ШТО Е ПОДЛОЖНОСТ НА РАК И ПРЕДИСПОЗИЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ РАК?

Склоноста кон рак, или предиспозиција, е веројатноста да се појави карцином во иднина. Ова зависи од индивидуалната ДНК на поединецот. Постојат одредени наследни, генетски промени кои го зголемуваат ризикот на индивудиата да развие на рак во иднина. Тоа е затоа што овие промени се случуваат во гените кои се одговорни за одредена заштита на телото од болести, а кога се засегнати, нивната заштитна улога престанува.

ШТО СЕ ГЕРМИНАТИВНИ МУТАЦИИ?

Герминативни мутации се промени во ДНК кои се наследени од родителите на нивните деца. Овие промени се присутни од самото раѓање во сите клетки во телото. Овие мутации се различни од соматските мутации, кои се јавуваат кога ќе се случи генетска промена во ДНК поради изложеност на одредени фактори на ризик. Луѓето со герминативни мутации во одреден ген имаат поголеми шанси да развијат рак во нивниот живот. Ако ракот се развие поради ваква герминативна мутација, тој се нарекува наследен карцином.

ШТО Е НАСЛЕДЕН СКРИНИНГ?

Наследниот скрининг тест проверува дали поединецот има наследна, генетска промена во генот со висока склоност кон рак уште од раѓање. Идентификувањето на мутацијата што може да предизвика рак во иднина е корисно за луѓето со карциноми во семејството, и за луѓето за кои постои сомневање дека имаат наследна форма на рак. Овој факт може да помогне за подобар плна за справување со болеста и избегнување на факторите на ризик.

Поставете прашање за PreSENTIA